Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Από το 1987 υποστηρίζουμε επιχειρήσεις όλων των κλάδων σε κάθε εταιρικό περιβάλλον τόσο σε επίπεδο λογισμικού οσο και εξοπλισμού

Επί τόπου άμεση τεχνική υποστήριξη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, servers, φωτοτυπικά.

Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ

 • Εγκαταστάσεις
 • Αναβαθμίσεις
 • Συντηρήσεις / Επισκευές
 • Internet / E-mails
 • Επισκευή / Αναβάθμιση Laptop
 • Οικιακά Δίκτυα
 • Εκπαίδευση
 • Ανάκτηση Δεδομένων

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

 • Δικτύωση (Networking)
 • Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών
 • Συμβόλαια Συντήρησης
 • Remote Support


Εξειδίκευση Αναζήτησης

/body>